Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí, případně outsourcing IT, je pro malé a střední podniky prokazatelně výraznou finanční úsporou.
Ve světě je provozování outsourcingu nasazováno hlavně z důvodů finančních úspor a má trvale rostoucí tendenci. Nasazení externího správce sítě přináší firmě nejen finanční úsporu, ale firma získává především partnera s vysokou odborností. V dnešním světě IT není v silách jednoho člověka obsáhnout všechny oblasti tohoto oboru a proto je výhodné mít partnera, který má specialisty na jednotlivé oblasti a navíc ve valné většině případů jsou jeho finanční nároky nižší než u vlastního zaměstnance. Mezi oblasti, které se dnes zahrnují do pojmu „správce sítě“ patří především:

  • plánování a návrh strategie IT vývoje firmy
  • optimalizace datových sítí
  • správa hardware (servis či údržba serverů, notebooků, počítačových stanic, tiskáren…)
  • správa software (údržba databázových systémů, nastavení serverů, aktualizace OS ….)
  • návrh a realizace bezpečnostní strategie • návrh a realizace zálohovacích systémů
  • zastupování klientů vůči ostatním subdodavatelům IT
  • konzultační činnost
  • vzdálená správa serverů

Uvedené činnosti a samozřejmě mnoho dalších, které dnes správci sítí vykonávají, vyžadují nejen průběžné vzdělávání v uvedených oblastech, ale také nemalé výdaje na techniku určenou k vykonávání těchto činností (servisní nástroje, diagnostický SW, měřící přístroje…). Tyto náklady na sebe přebírá správcovská firma a přímo tak šetří finanční prostředky klienta.

Pro naši firmu je správa sítí, neboli outsourcing služeb v oblasti výpočetní techniky jednou z hlavních náplní činnosti. Dlouhodobě se věnujeme této specializaci a snažíme se naplňovat veškeré teze uvedené výše. Pro klienty jsme na základě dlouholetých zkušeností připravili produkty, které pokrývají specifické požadavky českého trhu a přinášejí vysokou odbornost a flexibilitu spolu s finanční úsporou.

Helpdesk

Máte dotazy, potřebujete poradit? Napište nám!